ข้อมูลนักวิจัย พนัส สืบยุบล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.พนัส สืบยุบล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Phanat Subyubon
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0891488XXX
  • E-Mail Addressphanatts@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการท่องเที่ยว ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00013
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย