ข้อมูลนักวิจัย ภคีตา สุขประเสริฐ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ภคีตา สุขประเสริฐ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Pakeeta Sukprasert
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0854246XXX
  • E-Mail Addresspakeeta_s@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00190
  จำนวนคนดู