ข้อมูลนักวิจัย พัฒนา ฉินนะโสต

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.พัฒนา ฉินนะโสต
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Pattana Chhinnasota
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0894834XXX
  • E-Mail Addressni_nova_01@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00142
  จำนวนคนดู