ข้อมูลนักวิจัย ณรัฐวรรณ แจ่มฟุ้ง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ณรัฐวรรณ แจ่มฟุ้ง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Narattawan Jamfoong
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0819182XXX
  • E-Mail Addresssituayfoo@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00117
  จำนวนคนดู