ข้อมูลนักวิจัย ปัญกิจ แก้วเหล็ก

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ปัญกิจ แก้วเหล็ก
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Panyakit Keawlex
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0634215XXX
  • E-Mail AddressCepanyakit@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00021
  จำนวนคนดู