ข้อมูลนักวิจัย สุภารัตน์ บุตรไชย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.สุภารัตน์ บุตรไชย
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Suparat Bootchai
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0868691XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00153
  จำนวนคนดู