ข้อมูลนักวิจัย สุคนธ์ทิพย์ ดิษฐเจริญ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.สุคนธ์ทิพย์ ดิษฐเจริญ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Sukhonthip Ditcharoen
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0867156XXX
  • E-Mail Addresssukhonthip_d@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพันธุศาสตร์ระดับเซลล์ของสัตว์ พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00012
  จำนวนคนดู