ข้อมูลนักวิจัย ธีรพจน์ เวศพันธุ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.ธีรพจน์ เวศพันธุ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Teerapot Wessapan
  • ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0897664XXX
  • E-Mail Addressteerapot@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00026
  จำนวนคนดู