ข้อมูลนักวิจัย ขัตติพงษ์ ด้วงสำราญ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ขัตติพงษ์ ด้วงสำราญ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Khattipong Duangsamran
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0841965XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00197
  จำนวนคนดู