ข้อมูลนักวิจัย ปานรวี รุ่งสกุลโรจน์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ปานรวี รุ่งสกุลโรจน์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Panrawee Rungskunroch
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0821124XXX
  • E-Mail Addresspanrawee.r@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญHigh-Speed rail operation and planning, Risk analysis, Life cycle assessment, Financial analysis, Energy
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00359
  จำนวนคนดู