ข้อมูลงานวิจัย การผลิตสื่อทัวร์เสมือนจริงด้วยภาพคุณภาพสูงกับแผนที่ไอโซเมตริก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ธนะภูมิ สงค์ธนาพิทักษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Thanaphumi Songthanapithak
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0890736XXX
  • E-Mail Addresnarush001@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิมพ์สัมผัส
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00033
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การผลิตสื่อทัวร์เสมือนจริงด้วยภาพคุณภาพสูงกับแผนที่ไอโซเมตริก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Creation of Virtual Tour of Rajamangala University of Technology Thanyaburi Through High Dynamic Range Pictures and Isometric Map
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หัวหน้าโครงการ ธนะภูมิ สงค์ธนาพิทักษ์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.ศรชัย บุตรแก้ว
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์