ข้อมูลงานวิจัย ปรับปรุงและพัฒนาระบบควบคุมหุ่นยนต์ดำน้ำ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.สุรชาติ จันทรชิต
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Surachat Chautarachit
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0869580XXX
  • E-Mail Addressurachat.chantarachit@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญMechanical Design, Control Design
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00031
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ปรับปรุงและพัฒนาระบบควบคุมหุ่นยนต์ดำน้ำ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Implement and control of the underwater robot
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ สุรชาติ จันทรชิต
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์