ข้อมูลนักวิจัย สุรชาติ จันทรชิต

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สุรชาติ จันทรชิต
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Surachat Chautarachit
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0614636XXX
  • E-Mail Addresssurachat.chantarachit@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญMechanical Design, Control Design
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2565
  00553
  จำนวนคนดู