ข้อมูลนักวิจัย สุรชาติ จันทรชิต

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สุรชาติ จันทรชิต
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Surachat Chautarachit
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0614636XXX
  • E-Mail Addresssurachat.chantarachit@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญMechanical Design, Control Design
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00195
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : เครื่องฉีดเส้นลวด PETs จากวัสดุเหลือใช้ด้วยวิธีการควบคุมแรงดึง หัวหน้าโครงการ 2. 2565 : การศึกษาหาตัวแปรที่มีผลต่อการพยากรณ์ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ด้วยการประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบเชิงลึกในพื้นที่อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ที่ปรึกษา 3. 2565 : การศึกษาการสร้างแผนที่สิ่งแวดล้อมของหุ่นยนต์ด้วยอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์ พี่เลี้ยง 4. 2563 : ออกแบบและพัฒนาข้อเท้าเทียมไฟฟ้าสำหรับผู้พิการ หัวหน้าโครงการ 5. 2563 : ระบบควบคุมความชื้นและเพาะปลูกต้นไม้อัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ 6. 2562 : ปรับปรุงและพัฒนาระบบควบคุมหุ่นยนต์ดำน้ำ หัวหน้าโครงการ 7. 2561 : โครงการวิจัยปรับปรุงและพัฒนาระบบคอนโทรลอัลกอริทึมที่ใช้ในเพนดูลัมผกผัน หัวหน้าโครงการ