ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาผ้าถักนำไฟฟ้าจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์และตัวนำไฟฟ้า

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.จักรกฤษณ์ เจริญใส
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Chakkrit Charoensai
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0616294XXX
  • E-Mail AddresChakkrit_c@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสิ่งทอ
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00030
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาผ้าถักนำไฟฟ้าจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์และตัวนำไฟฟ้า
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The development of conductive knit fabric from polyester fiber and conductirs
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ จักรกฤษณ์ เจริญใส
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.บิณฑสันต์ ขวัญข้าว
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์