ข้อมูลนักวิจัย จักรกฤษณ์ เจริญใส

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.จักรกฤษณ์ เจริญใส
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mr.Chakkrit Charoensai
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ
  • โทรศัพท์0616294XXX
  • E-Mail AddressChakkrit_c@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสิ่งทอ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00017
  จำนวนคนดู