ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาซีโอไลต์ที่ห่อหุ้มอนุภาคนาโนของโลหะผสมเพื่อกำจัดโลหะปรอทและแก๊สพิษในแก๊สเผาไหม้จากโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงงานอุตสาหกรรม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.การันต์ บ่อบัวทอง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Karan Bobuatong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์XXX
  • E-Mail Addresphychemku@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเคมีเชิงฟิสิกส์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00069
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาซีโอไลต์ที่ห่อหุ้มอนุภาคนาโนของโลหะผสมเพื่อกำจัดโลหะปรอทและแก๊สพิษในแก๊สเผาไหม้จากโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงงานอุตสาหกรรม
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of Zeolite-encapulated Metal Alloys for Removal of Mercury and Toxic Gases in Flue Gas Emitted from Coal Fired-Power Plant and Industrial Factory
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าโครงการ การันต์ บ่อบัวทอง
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์