ข้อมูลนักวิจัย การันต์ บ่อบัวทอง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.การันต์ บ่อบัวทอง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Karan Bobuatong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์XXX
  • E-Mail Addressphychemku@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเคมีเชิงฟิสิกส์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00106
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย