ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพจากวัสดุท้องถิ่น และวัสดุเหลือใช้ ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.กิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Kitisak Witthayakomonlert
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0816963XXX
  • E-Mail Addresti666ti@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการจัดประชุมระบบความคิดเห็น วิทยากรกระบวนการ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00085
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพจากวัสดุท้องถิ่น และวัสดุเหลือใช้ ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.กิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์