ข้อมูลงานวิจัย ผลการพิจารณาโครงการวางแผนงานที่ 2 กับ 3 ของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.กิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Kitisak Witthayakomonlert
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0816963XXX
  • E-Mail Addresti666ti@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการจัดประชุมระบบความคิดเห็น วิทยากรกระบวนการ
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00151
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ผลการพิจารณาโครงการวางแผนงานที่ 2 กับ 3 ของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.กิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2560
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์