ข้อมูลงานวิจัย โครรงการสำรวจและวิเคราะห์สถาการณ์ชุมชนตลาดเก่า สามโคก จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.กิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Kitisak Witthayakomonlert
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0816963XXX
  • E-Mail Addresti666ti@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการจัดประชุมระบบความคิดเห็น วิทยากรกระบวนการ
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00140
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ โครรงการสำรวจและวิเคราะห์สถาการณ์ชุมชนตลาดเก่า สามโคก จังหวัดปทุมธานี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.กิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2561
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์