ข้อมูลงานวิจัย การประเมินและพัฒนาศักยภาพของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ กรณีศึกษา สถานประกอบการโลจิสติกส์ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และ ในกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.วิญญู ปรอยกระโทก
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Winyu Proykratok
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0863877XXX
  • E-Mail Addresake_interlogistics@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00183
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การประเมินและพัฒนาศักยภาพของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ กรณีศึกษา สถานประกอบการโลจิสติกส์ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และ ในกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Evaluation and Development Thai Logistics Service Providers to Logistics Management Excellence: A Case Study of Logistics Entrepreneurs in Bangkok, Perimeterand and Eastern Economic Corridor Group (EEC)
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์