ข้อมูลงานวิจัย การตรวจสอบคุณภาพแอบเปิ้ลด้วยการประมวลผลภาพ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.พิเชฐ คุณากรวงศ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Pichate Kunakornvong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0891139XXX
  • E-Mail Addresp.kunakornvong@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญMachine Vision, Image Processing, Network system
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00244
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การตรวจสอบคุณภาพแอบเปิ้ลด้วยการประมวลผลภาพ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Apple quality classification with image processing
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าโครงการ พิเชฐ คุณากรวงศ์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์