ข้อมูลงานวิจัย การตรวจสอบคุณภาพแอบเปิ้ลด้วยการประมวลผลภาพ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.พิเชฐ คุณากรวงศ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mr.Pichate Kunakornvong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0891139XXX
  • E-Mail Addrespichate_k@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญMachine Vision, Image Processing, Network system
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00141
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การตรวจสอบคุณภาพแอบเปิ้ลด้วยการประมวลผลภาพ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Apple quality classification with image processing
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าโครงการ พิเชฐ คุณากรวงศ์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) Mr. Dhiya Mahdi Asriny Informatics, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (Indonesia) (ผู้ร่วมวิจัย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์