ข้อมูลนักวิจัย พิเชฐ คุณากรวงศ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.พิเชฐ คุณากรวงศ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Pichate Kunakornvong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0891139XXX
  • E-Mail Addressp.kunakornvong@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญMachine Vision, Image Processing, Network system
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00445
  จำนวนคนดู