ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์บนระบบ ปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง ภาวะโลกร้อน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ณัฐภณ หรรษกรคณโชค
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Natthaphon Hatsakornkhanachok
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0811941XXX
  • E-Mail Addreskidthana@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพัฒนาเกม, การเรียนการสอน, กราฟฟิก
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00034
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์บนระบบ ปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง ภาวะโลกร้อน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Development of Computer Game on Android Operation System in Global Warning
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ ณัฐภณ หรรษกรคณโชค
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2563
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์