ข้อมูลนักวิจัย ณัฐภณ หรรษกรคณโชค

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ณัฐภณ หรรษกรคณโชค
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Natthaphon Hatsakornkhanachok
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0811941XXX
  • E-Mail Addresskidthana@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพัฒนาเกม, การเรียนการสอน, กราฟฟิก
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00277
  จำนวนคนดู