ข้อมูลงานวิจัย การออกเสียง : ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกด้านความเชื่อมั่นในตนเองตามการรับรู้ของนักศึกษา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ณัฐภณ หรรษกรคณโชค
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Natthaphon Hatsakornkhanachok
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0811941XXX
  • E-Mail Addreskidthana@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพัฒนาเกม, การเรียนการสอน, กราฟฟิก
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00034
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การออกเสียง : ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกด้านความเชื่อมั่นในตนเองตามการรับรู้ของนักศึกษา
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Oral reading : Promoting positive change in self-confidence as students perceived
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ณัฐภณ หรรษกรคณโชค
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2561
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์