ข้อมูลงานวิจัย การประยุกต์ใช้เศษกระจกเพื่อผลิตเป็นคอนกรีตพรุน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.อรรถวิทย์ แสงศรีจันทร์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Athawit Sangsrijun
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0872881XXX
  • E-Mail Addressangsrijun.a@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญด้านโครงสร้าง
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00024
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การประยุกต์ใช้เศษกระจกเพื่อผลิตเป็นคอนกรีตพรุน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Utilization of Glass Wastes to Produce Porous Concrete
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าโครงการ อรรถวิทย์ แสงศรีจันทร์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์