ข้อมูลนักวิจัย อรรถวิทย์ แสงศรีจันทร์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.อรรถวิทย์ แสงศรีจันทร์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Athawit Sangsrijun
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0872881XXX
  • E-Mail Addresssangsrijun.a@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญด้านโครงสร้าง
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00111
  จำนวนคนดู