ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาระบบบำบัดน้ำซะขยะแบบไร้อากาศเพื่อเพิ่มการผลิตมีเทนด้วยการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์กับสภาวะตัวกลางอิสระ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.จรุงวิทย์ บุญโนรัตน์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Jarungwit Boonnorat
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0896195XXX
  • E-Mail AddresJarungwit.b@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญBiological wastewater treatment, Molecular analysis, Enzyme Technology
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00081
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบบำบัดน้ำซะขยะแบบไร้อากาศเพื่อเพิ่มการผลิตมีเทนด้วยการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์กับสภาวะตัวกลางอิสระ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.จรุงวิทย์ บุญโนรัตน์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์