ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาอัตลักษณ์ของนางอดูลในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ สู่การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทย สำหรับการแสดงรำเดี่ยว ชุดอดูลปีศาจชมดง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.พิสิษฐ์ บัวงาม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Pisit Buangam
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0894816XXX
  • E-Mail Addresveera_aaa@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญนาฏศิลป์ไทย,การละคร
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2565
  00038
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาอัตลักษณ์ของนางอดูลในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ สู่การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทย สำหรับการแสดงรำเดี่ยว ชุดอดูลปีศาจชมดง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.พิสิษฐ์ บัวงาม
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2565
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์