ข้อมูลนักวิจัย พิสิษฐ์ บัวงาม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.พิสิษฐ์ บัวงาม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Pisit Buangam
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0894816XXX
  • E-Mail Addressveera_aaa@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญนาฏศิลป์ไทย,การละคร
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00137
  จำนวนคนดู