ข้อมูลงานวิจัย นวัตกรรมการประดิษฐ์พวงกุญแจไม้ฆ้องจิ๋ว

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็น
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.YINGSAK CHOOMYEN
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0859917XXX
  • E-Mail Addreskong.kaewja@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญดุริยางค์ไทย
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00179
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ นวัตกรรมการประดิษฐ์พวงกุญแจไม้ฆ้องจิ๋ว
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Innovation of Mini Wooden Gong Key Ring Invention
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์