ข้อมูลนักวิจัย ยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็น

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็น
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.YINGSAK CHOOMYEN
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0859917XXX
  • E-Mail Addresskong.kaewja@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญดุริยางค์ไทย
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00211
  จำนวนคนดู