ข้อมูลงานวิจัย เครื่องอบแห้งปลาด้วยแสงอินฟาเรดเพื่อผลิตภัณฑ์โอทอป

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ชัยยะ ปราณีตพลกรัง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Chaiya Praneetpongrung
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0883965XXX
  • E-Mail Addreschaiya.p@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญManufacturing Processes
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00064
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ เครื่องอบแห้งปลาด้วยแสงอินฟาเรดเพื่อผลิตภัณฑ์โอทอป
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Fish dryer with infrared light machine for OTOP products
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.ชัยยะ ปราณีตพลกรัง
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์