ข้อมูลนักวิจัย ชัยยะ ปราณีตพลกรัง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ชัยยะ ปราณีตพลกรัง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mr.Chaiya Praneetpongrung
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0883965XXX
  • E-Mail Addresschaiya.p@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญManufacturing Processes
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00043
  จำนวนคนดู