ข้อมูลงานวิจัย ปัจจัยการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ทวีสิทธิ์ สาสะเดาะห์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Taweesit Sasasoh
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0870507XXX
  • E-Mail AddresTaweesit_19@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญฐานข้อมูล
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00049
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ปัจจัยการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Deciding factors for provincial attractions
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์