ข้อมูลนักวิจัย ทวีสิทธิ์ สาสะเดาะห์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ทวีสิทธิ์ สาสะเดาะห์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Taweesit Sasasoh
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0870507XXX
  • E-Mail AddressTaweesit_19@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญฐานข้อมูล
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00095
  จำนวนคนดู