ข้อมูลงานวิจัย โครงการปัจจัยการศึกษาและวิเคราะห์แรงกดผิวสัมผัสในการจับวัตถุสำหรับแขนเทียมโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Jakree Srinonchat
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0897775XXX
  • E-Mail AddresJakkree_s@hotmail.com, jakkree@rmut.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญไฟฟ้า
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00378
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ โครงการปัจจัยการศึกษาและวิเคราะห์แรงกดผิวสัมผัสในการจับวัตถุสำหรับแขนเทียมโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.จักรี ศรีนนท์ฉัตร
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2565
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์