ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปข้าวต้มมัดพร้อมชุดป้อนกล้วย ชุดป้อนใส่เผือก ชุดป้อนถั่ว ระยะที่ 2

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.ศิริชัย ต่อสกุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Sirichai Torsakul
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0817016XXX
  • E-Mail Addressirichai.to@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรม
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00297
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปข้าวต้มมัดพร้อมชุดป้อนกล้วย ชุดป้อนใส่เผือก ชุดป้อนถั่ว ระยะที่ 2
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์