ข้อมูลงานวิจัย โครงการวิจัยผลการใช้สื่ออินโฟกราฟิกรูปแบบสิ่งพิมพ์ออนไลน์เพื่อให้ความรู้เรื่องลิขสิทธิ์ในงานวิชาการสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ศรชัย บุตรแก้ว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Sornchai Budgaew
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0843858XXX
  • E-Mail Addresjackca79@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการออกแบบกราฟิก, สื่อสิ่งพิมพ์โฆษณา
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00163
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ โครงการวิจัยผลการใช้สื่ออินโฟกราฟิกรูปแบบสิ่งพิมพ์ออนไลน์เพื่อให้ความรู้เรื่องลิขสิทธิ์ในงานวิชาการสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Study Results to Production Infographics Online Printing to Provide Knowledge of Copyright Academic Works for Undergraduate
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หัวหน้าโครงการ ผศ.ศรชัย บุตรแก้ว
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2561
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์