ข้อมูลงานวิจัย รูปแบบการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์เพื่อให้ความรู้สำหรับผู้สูงอายุ กรณีศึกษาอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ศรชัย บุตรแก้ว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Sornchai Budgaew
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0843858XXX
  • E-Mail Addresjackca79@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการออกแบบกราฟิก, สื่อสิ่งพิมพ์โฆษณา
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00295
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ รูปแบบการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์เพื่อให้ความรู้สำหรับผู้สูงอายุ กรณีศึกษาอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Online media development model for knowledge For the elderly A case study of Thanyaburi District Pathum Thani Province
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หัวหน้าโครงการ ผศ.ศรชัย บุตรแก้ว
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.กุลกนิษฐ์ ทองเงา
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์