ข้อมูลงานวิจัย โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สปาจากพืชสมุนไพร ข้าวหอมกระดังงา เพื่อสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ไฉน น้อยแสง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Chanai Noisaeng
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
  • โทรศัพท์0813427XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00050
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สปาจากพืชสมุนไพร ข้าวหอมกระดังงา เพื่อสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะการแพทย์บูรณาการ
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์