ข้อมูลนักวิจัย ไฉน น้อยแสง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ไฉน น้อยแสง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Chanai Noisaeng
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
  • โทรศัพท์0813427XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00112
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2563 : การสร้างมูลค่าเพิ่มไผ่ด้วยธุรกิจบริการสปาเพื่อสุขภาพเพื่อยกระดับรายได้ของวิสาหกิจชุมชนตำบล ดงบังเพื่อสังคม หัวหน้าโครงการ 2. 2563 : โครงการการพัฒนารูปแบบการบริการด้านส่งเสริมสุขภาพในชุมชนแบบครบวงจร เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนเคหะรังสิต หัวหน้าโครงการ 3. 2563 : การสร้างอัตลักษณ์และยกระดับธุรกิจบริการสุขภาพและความงามเพื่อยกระดับรายได้ของวิสาหกิจชุมชนตำบลดงบังเพื่อสังคม ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าโครงการ 4. 2563 : นวัตกรรมเพื่อการจัดการทรัพยากรทางสังคมและเศรษฐกิจแบบองค์รวมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตลาดไทและชุมชนต้นแบบ: เคหะรังสิคลองหก จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 5. 2562 : การทดสอบคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์ของถ่านไผ่ชาร์โคลจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ร่วมวิจัย 6. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และความงามจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 7. 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างหน้าสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคผิวหนัง ผู้ร่วมวิจัย 8. 2562 : คุณสมบัติของสารสกัดจากบัวหลวงต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ ผู้ร่วมวิจัย 9. 2562 : การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ส้มซ่าเชิงพาณิชย์เพื่อพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ 10. 2562 : พัฒนาแผ่นแปะเท้าระงับกลิ่นและผ่อนคลายเท้าจากถ่านไผ่ชาร์โคล ผู้ร่วมวิจัย 11. 2561 : การศึกษาภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์และองค์ประกอบทางพฤกษเคมีของว่านหอมแดงในการบำรุงน้ำนม ผู้ร่วมวิจัย 12. 2561 : การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ส่มซ่าเชิงพาณิชย์เพื่อพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ 13. 2561 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟิล์มมาส์กหน้าบัวหลวงเพื่อการตลาดเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ 14. 2560 : การประเมินการนวดหน้า เพื่อลดความหย่อนยานของผิวหน้า พี่เลี้ยง 15. 2560 : คุณสมบัติของสารสกัดจากบัวหลวงต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ ผู้ร่วมวิจัย 16. 2560 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลและครีมผิวขาวที่มีส่วนผสมของสารสกัดสมุนไพรลูกประคบหน้า ผู้ร่วมวิจัย 17. 2560 : การพัฒนาครีมบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดพืชสมุนไพรเพื่อลดเลือนริ้วรอย ผู้ร่วมวิจัย 18. 2560 : การพัฒนาแผ่นแปะสมุนไพรบรรเทาอาการหวัด คัดจมูกจากหอมแดง ผู้ร่วมวิจัย 19. 2559 : ฤทธิ์ของสารสกัดจากว่านสากเหล็ก (Molineria latifolia) ในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส และการต่อต้านการเกิดสิวจากแบคทีเรียก่อสิว ผู้ร่วมวิจัย 20. 2555 : การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของเซลล์ต้นกำเนิดจากบัวหลวง หัวหน้าโครงการ 21. 2555 : ผลการสกัดจากบัวหลวงต่อการเจริญเติบโตของเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคยม์ ผู้ร่วมวิจัย 22. 2555 : การสร้างตัวพายีนที่เอื้อต่อการแสดงออกของโปรตีนสำหรับใช้ในเซลล์ของสัตว์เศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ วารสารวิชาการ
1. 2562 : Evaluation of Phytochemicals and Pharmacological Activities of Ben-Cha-Lo-Ka-Wi-Chian Remedy ผู้ร่วม 2. 2562 : Evaluation of Phytochemicals and Pharmacological Activities of Ben-Cha-Lo-Ka-Wi-Chian Remedy Corresponding 3. 2562 : Phytochemicals and Pharmacological Activities from Banana Fruits of Several Musa species for Using as Cosmetic Raw Materials ผู้ร่วม 4. 2562 : Phytochemicals and Pharmacological Activities from Banana Fruits of Several Musa species for Using as Cosmetic Raw Materials Corresponding 5. 2562 : Preliminary Phytochemicals and Pharmacologic Activities Assessment of White and Pink Nelumbo Nucifera Gaertn Flowers ผู้ร่วม 6. 2562 : Preliminary Phytochemicals and Pharmacologic Activities Assessment of White and Pink Nelumbo Nucifera Gaertn Flowers Corresponding 7. 2562 : Nutritional Properties, Antioxidant and Anti-Acetylcholinesterase Activities of Pleurotus ostreatus ผู้ร่วม 8. 2563 : Bioactive Compounds in Moringa olifera Lam. Leaves Inhibit the Pro-Inflammatory Mediators in Lipopolysaccharide-Induced Human Monocyte-Derived Macrophages ผู้ร่วม 9. 2563 : Anti-Cancer Effect of 3-Hydroxy-β-Ionone Identified from Moringa oleifera Lam. Leaf on Human Squamous Cell Carcinoma 15 Cell Line ผู้ร่วม 10. 2563 : Bioactive Compounds in Moringa oleifera Lam. Leaves Inhibit the Pro-Inflammatory Mediators in Lipopolysaccharide-Induced Human Monocyte-Derived Macrophages ผู้ร่วม