ข้อมูลงานวิจัย การปรับปรุงคุณภาพของภาพด้วยการปรับระดับค่าสีเทา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.สุวัฒน์ พื้นผา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Suwat Puenpa
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0942512XXX
  • E-Mail Addresspuenpa_@hotmail.com, suwat_p@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00030
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การปรับปรุงคุณภาพของภาพด้วยการปรับระดับค่าสีเทา
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หัวหน้าโครงการ สุวัฒน์ พื้นผา
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์