ข้อมูลนักวิจัย สุวัฒน์ พื้นผา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.สุวัฒน์ พื้นผา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Suwat Puenpa
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0942512XXX
  • E-Mail Addressspuenpa_@hotmail.com, suwat_p@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00086
  จำนวนคนดู