ข้อมูลนักวิจัย สุวัฒน์ พื้นผา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.สุวัฒน์ พื้นผา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mr.Suwat Puenpa
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0817275XXX
  • E-Mail Addressspuenpa_@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00030
  จำนวนคนดู