ข้อมูลงานวิจัย ระบบควบคุมและตรวจสอบการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่บนแนวคิดอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.นิติ วิทยาวิโรจน์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Niti Witthayawiroj
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • โทรศัพท์0830351XXX
  • E-Mail Addresniti@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญIoT, Cloud Computing, Computer Network, Wireless Network, QoS, Digital Transformation
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00485
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ระบบควบคุมและตรวจสอบการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่บนแนวคิดอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ CONTROL AND MONITORING SYSTEM FOR SMART CLASS ROOM VIA MOBILE DEVICES BASED ON INTERNET OF THINGS CONCEPT
หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2560
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์