ข้อมูลงานวิจัย การสร้างสรรค์บทเพลงทยอยเขมรไวโอลินคอนแชร์โต

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.บุญเรือง สมประจบ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Boonrueng Somprajob
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0837802XXX
  • E-Mail Addresmr_boonrueng@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน และ งานวิจัย
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2565
  00173
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การสร้างสรรค์บทเพลงทยอยเขมรไวโอลินคอนแชร์โต
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.บุญเรือง สมประจบ
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2560
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์