ข้อมูลนักวิจัย บุญเรือง สมประจบ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.บุญเรือง สมประจบ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Boonrueng Somprajob
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0837802XXX
  • E-Mail Addressmr_boonrueng@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน และ งานวิจัย
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00650
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : เส้นสายลายบัวราชมงคลประยุกต์สร้างสรรค์ศิลปะเทคนิคลายรดน้ำ พี่เลี้ยง 2. 2563 : ภาพพิมพ์สร้างสรรค์กระบวนการเทคนิค “PHO MO THO PRINT” ที่ปรึกษา 3. 2562 : การศึกษาและพัฒนางานประติมากรรมรูปทรงและโครงสร้างในธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2561 : เทคนิคการทำลวดลายดอกบัวบนหนังวัวฟอกฝาดเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าสำหรับสุภาพสตรี ผู้ร่วมวิจัย 5. 2561 : เพลงพื้นบ้านปทุมธานีเพื่อการพัฒนาเทคนิคการเล่นเปียโน ผู้ร่วมวิจัย 6. 2561 : สัจจะแห่งความแปรผัน ผู้ร่วมวิจัย 7. 2561 : การศึกษาสภาวะอารมณ์กลุ่มเพศทางเลือก เพื่อสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายจากวัสดุตกแต่งสิ่งทอ ผู้ร่วมวิจัย 8. 2560 : การสร้างสรรค์บทเพลงทยอยเขมรไวโอลินคอนแชร์โต พี่เลี้ยง 9. 2560 : หัตถกรรมป่านศรนารายณ์ภาคกลาง : การศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านการผลิต และการพัฒนาเชิงพาณิชย์โดยการมีส่วนร่วมชุมชน หัวหน้าโครงการ 10. 2559 : หัตถกรรมเครื่องไม้ภาคกลาง : การศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านการผลิตและการพัฒนาเชิงพาณิชย์โดยการมีส่วนร่วมชุมชน หัวหน้าโครงการ 11. 2558 : หัตถกรรมจักสานก้านมะพร้าวภาคกลาง: การศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านการผลิตและการพัฒนาเชิงพาณิชย์โดยการมีส่วนร่วมชุมชน หัวหน้าโครงการ 12. 2557 : หัตถกรรมไม้ตาลภาคกลาง : การศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านการผลิต และการพัฒนาเชิงพาณิชย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน หัวหน้าโครงการ 13. 2556 : หัตถกรรมจักสานภาคกลาง : การศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านการผลิต และการพัฒนาเชิงพาณิชย์โดยการมีส่วนร่วมชุมชน หัวหน้าโครงการ
ผลงานตีพิมพ์ งานสร้างสรรค์