ข้อมูลงานวิจัย เพลงพื้นบ้านปทุมธานีเพื่อการพัฒนาเทคนิคการเล่นเปียโน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.บุญเรือง สมประจบ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Boonrueng Somprajob
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0837802XXX
  • E-Mail Addresmr_boonrueng@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน และ งานวิจัย
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2565
  00097
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ เพลงพื้นบ้านปทุมธานีเพื่อการพัฒนาเทคนิคการเล่นเปียโน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Pathumthani Folk songs for the Development of Piano Technique
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.บุญเรือง สมประจบ
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2561
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์