ข้อมูลงานวิจัย เครื่องชดเชยแรงดันตกชั่วขณะสำหรับระบบไฟฟ้าหนึ่งเฟสที่ใช้การตรวจจับแรงดันตกชั่วขณะความเร็วสูงแบบใหม่โดยใช้เฟรมอ้างอิงหมุน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ยุทธชัย ศิลปวิจารณ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Yutthachai Sillapawicharn
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0813450XXX
  • E-Mail Addresysil@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญPower Electronics, Electric Drives, Microcontrollers, Computer Programming
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00236
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ เครื่องชดเชยแรงดันตกชั่วขณะสำหรับระบบไฟฟ้าหนึ่งเฟสที่ใช้การตรวจจับแรงดันตกชั่วขณะความเร็วสูงแบบใหม่โดยใช้เฟรมอ้างอิงหมุน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ A Voltage Compensator for Single-Phase Electrical System With A New Fast Voltage Sag Detection Using Rotating Reference Frame
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ ผศ.ยุทธชัย ศิลปวิจารณ์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2563
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์